Cjenik

Rehabilitacija i masaža
Manualni pregled lokomotornog sustava i tjelesnog držanja
500 kn
Osteopatski tretman 400 kn
Integralni terapijski tretman (manualni/kineziterapija) 300 kn
Terapija laserom visokog intenziteta 100 kn
Kinesiotaping (po segmentu) 100 kn
Terapija udarnim valom 200 kn
Masaža (sportsko-medicinska) 300 kn
Izokinetička dijagnostika (jedan zglob, jedna ravnina) 500 kn

Dinamometrija trupa

(jakost i mišićna izdržljivost fleksora, ekstenzora i laterofleksora trupa s interpretacijom rezultata) 

500 kn

Funkcionalna dijagnostika lokomotornog sustava

(manualni pregled lokomotornog sustava i tjelesnog držanja, funkcionalnost pokreta, izokinetika, posturografija i stabilometrija)

1.000 kn
Kućni mjesečni program kineziterapije s kontrolnim pregledom (do 30 min) 1.000 kn
Fitnes
Individualni trening fitnesa (do 60 min) 250 kn
Polu-individulni trening fitnesa (2 osobe; do 60 min) 180 kn

Osnovna dijagnostika fitnesa

(analiza tjelesnog držanja, sastava i građe tijela, procjena kvalitete temeljnih obrazaca pokreta, mjerenje ravnoteže i pokretljivosti, mjerenje mišićne jakosti)

1.000 kn

Cjelokupna dijagnostika fitnesa

(procjena razine stresa i tjelesne aktivnosti, analiza tjelesnog držanja, sastava i građe tijela, procjena kvalitete temeljnih obrazaca pokreta, mjerenje ravnoteže, stabilnosti i pokretljivosti, mjerenje plućnih funkcija i srčano-dišne izdržljivosti)

1.900 kn
Oblikovanje individualnog mjesečnog programa treninga fitnesa 750 kn
Sportska priprema
Individualni kondicijski trening (do 60 min) 250 kn
Polu-individualni kondicijski trening (2 osobe; do 60 min) 180 kn

Dijagnostika jakosti i snage donjih ekstremiteta

(maksimalna jakost, eksplozivna snaga, reaktivna snaga, odnos sila-brzina, s interpretacijom i preporukama za trening)

1.000 kn

Dijagnostika brzine i agilnosti

(brzina sprinta te pripadajuća horizontalna sila i snaga, brzina promjene smjera kretanja i reaktivna agilnost s interpretacijom i preporukama za trening)

1.000 kn

Spiroergometrija

(spirometrija u mirovanju, progresivni test opterećenja, određivanje metaboličkih zona s interpretacijom rezultata)

1.000 kn 

Cjelokupna sportsko-medicinska dijagnostika

(procjena rizika nastanka sportskih ozljeda, mjerenje srčanih i dišnih funkcija u mirovanju, analiza sastava i gradje tijela, procjena kvalitete temeljnih obrazaca pokreta, mjerenje statične i dinamične ravnoteže, izometricno, izokineticko i izoinercijsko mjerenje jakosti i mišićne izdržljivosti trupa i ekstremiteta, mjerenje eksplozivne i reaktivne snage nogu i trupa, mjerenje brzine pokreta, brzine sprinta i brzine promjene smjera kretanja, spiroergometijsko mjerenje aerobne sposobnosti, mjerenje specifično-sportske izdržljivosti)

2.200 kn
Oblikovanje individualnog mjesečnog programa kondicijskog treninga 750 kn
Prehrana i suplementacija
Osnovna analiza prehrane i sastava tijela 500 kn
Analiza sastava tijela (multifrekvencijska bioelektrična impendancija) 50 kn
Kontrolni pregled – konzultacije 400 kn

 

U cijenu usluge uključena je:

  • Članarina (u centru Motus Melior NE plaćate mjesečnu članarinu)
  • Parking (prilikom svakog Vašeg dolaska imate osiguran BESPLATAN parking u podzemnoj garaži Grand Centra)
  • Odobravamo popust na avansno plaćanje i količinu tj. paket usluga.

 

Polica otkazivanja termina:

  • Ukoliko iz objektivnih razloga niste u mogućnosti doći na zakazani termin, molimo Vas da nam to javite najmanje 24 sata unaprijed.
  • Ukoliko ne dođete na zakazani termin niti ga prethodno ne otkažete, plaćate 100% vrijednosti usluge.