Edukacija

Seminari

Motus Melior centar pokrenuo je Motus Melior Akademiju funkcionalnog pokreta, čiji je idejni začetnik i voditelj prof.dr.sc. Goran Marković. MM Akademija funkcionalnog pokreta pruža vrhunsku edukaciju za stručnjake iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, fitnesa, sportskog i kondicijskog treninga, rekreacije, kineziterapije i fizioterapije.

Edukacija (landing)

Motus Melior (MM) pristup treningu i rehabilitaciji počiva na tri temeljna “stupa”:

 1. Razvojnim obilježjima prirodnog ljudskog pokreta i lokomocije (razvojna kineziologija)
 2. Međuzavisnosti strukture i funkcije motoričkog sustava čovjeka
 3. Regionalnoj međuzavisnosti mišićno-koštanog sustava

Navedeni “stupovi” predstavljaju osnovu definiranja funkcionalnog ljudskog pokreta kojiu kombinaciji sa suvremenom tehnologijom te kineziološkom praksom utemeljenom na dokazima, predstavlja osnovu MM sustava funkcionalnog treninga i rehabilitacije (TRAINING = REHAB); ono što suštinski razlikuje ova dva procesa je isključivo trenutno stanje morfoloških struktura i motoričkih funkcija pojedinca.

Suprotno metodski i/ili “alatno” usmjerenim oblicima treninga i kineziterapije (TRX, girje, PowerPlate, izokinetički trening i sl.) koji su preplavili tržište i u kojima se klijent prilagođava metodi rada (eng. one size fits all approach), MM sustav rada usmjeren je prema klijentu i njegovoj funkciji (eng. human-centered approach). Drugim riječima, odabir vježbi, metoda i modaliteta rada te opterećenja ovisi o trenutnoj razini funkcionalnosti i fitnesa svakog pojedinca.

Jedinstveni sustav primjene funkcionalnog pokreta u treningu i rehabilitaciji vrlo uspješno koristimo u radu s različitim populacijama: sportašima i nesportašima različitog uzrasta, pacijentima s mišićno-koštanim ozljedama i stanjima te djecom s nepravilnostima u držanju i/ili nedostacima u kretanju i koordinaciji.

MM Akademija funkcionalnog pokreta ima 2 smjera:

I.  Funkcionalni trening u sportu i fitnesu

II. Prevencija i funkcionalna rehabilitacija ozljeda

Seminari se u Hrvatskoj održavaju u Zagrebu  (raspored seminara), a izvan Hrvatske u Nizozemskoj i Poljskoj.

I.  Funkcionalni trening u sportu i fitnesu

Motus Melior (MM) Akademija funkcionalnog pokreta donosi određene novosti od 2017. godini. Kao prvo, na tragu brojnih zahtjeva polaznika naših seminara, odlučili smo vratiti u program seminare na temu treninga brzine i agilnosti te treninga izdržljivosti. Nadalje, javili su nam se brojni treneri koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati našim seminarima jer klubovi u kojima rade imaju utakmice jedan dan u vikendu. Stoga smo seminare iz područja funkcionalnog treninga reorganizirali na način da svaki seminar traje samo jedan dan vikenda. Pritom smo posebnu pažnju posvetili metodičkom slijedu seminara unutar svakog područja funkcionalnog treninga. Konačno, kako bismo vam olakšali snalaženje u ponuđenoj proširenoj paleti seminara, pripremili smo organizacijsku shemu te detaljne informacije o svakom seminaru.

MM funkcionalni trening

index

 

Polaznici koji završe sve  seminare iz područja funkcionalnog treninga biti će u stanju:

 • razumijeti i znati primijeniti koncept “optimalne piramide uspješnosti” u sportu i svakodnevnom životu
 • izmjeriti funkcionalnost pokreta i živčano-mišićne funkcije (pokretljivost, ravnotežu, jakost i snagu) sportaša i nesportaša te interpretirati rezultate testiranja
 • razumijeti osnovne principe funkcionalnog treninga i funkcionalne progresije vježbi
 • oblikovati i učinkovito provoditi individualni program funkcionalnog treninga

II. Prevencija i funkcionalna rehabilitacija ozljeda

U području funkcionalne rehabilitacije objedinjene su funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija određene regije tijela u jednu logičnu cjelinu (jedan seminar). To omogućuje polaznicima da odmah po završetku seminara budu u stanju primjeniti stečena znanja i vještine u kineziterapijskoj praksi. Na tragu navedenog, edukacija iz područja funkcionalne rehabilitacije će se sastojati od 3 cjeline – seminara, pri čemu će svaka cjelina sadržavati osnovnu (razina 1) i naprednu razinu (razina 2).

Seminari na osnovnoj razini 1 će se redovito održavati (vidi raspored seminara), dok će se napredna razina 2 pokrenuti tek kada dovoljan broj polaznika završi osnovnu razinu. Preduvjet za pohađanje bilo kojeg seminara funkcionalne rehabilitacije s napredne razine je prethodno sudjelovanje na istovjetnom seminaru s osnovne razine. 

MM prevencija i funkcionalna rehabilitacija

Polaznici koji završe 3 seminara iz područja funkcionalne rehabilitacije ozljeda i sindroma prenaprezanja na osnovnoj razini biti će u stanju:

 • razumjeti i znati primijeniti koncept “regionalne međuzavisnosti” u funkcionalnoj rehabilitaciji mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja
 • procijeniti i interpretirati funkcionalnost pokreta i lokomocije pacijenta
 • izmjeriti temeljne živčano-mišićne funkcije pacijenta
 • razumjeti osnovne principe funkcionalne rehabilitacije i funkcionalne progresije vježbi
 • oblikovati, učinkovito provoditi i nadzirati individualni program funkcionalne rehabilitacije

Sa završetkom rehabilitacijskih seminara napredne razine, razina ekspertize polaznika će se podići na još višu razinu, što će im omogućiti učinkovitu konzervativnu i post-operativnu rehabilitaciju složenih ozljeda i sindroma prenaprezanja.

Navedeni seminari unutar svakog smjera čine jednu logičnu i zaokruženu cjelinu koja omogućava polazniku integralno podizanje razine znanja i vještina na višu, ekspertnu razinu. Unutar svakog seminara se s teorijskog i posebice praktičnog stajališta (learning-by-doing) obrađuje ciljana tema.

Raspored i teme seminara za 2019. godinu.

Certifikat

Polaznici će nakon svakog pojedinačnog seminara steći certifikat kao potvrdu o aktivnom sudjelovanju na teorijskom i praktičnom dijelu seminara iz područja funkcionalnog treninga ili rehabilitacije.

Diploma

Polaznici koji odslušaju sve seminare unutar određenog smjera (funkcionalni trening ili funkcionalna rehabilitacija) mogu pristupiti polaganju teoretsko-praktičnog ispita koji obuhvaća gradivo sa svih seminara (prikazano u radnim materijalima) i tako postati “Specijalista MM funkcionalnog treninga” ili “Specijalista MM funkcionalne rehabilitacije”. Stečena diploma garancija je napredne razine znanja i praktičnih vještina u odabranom području, što u praksi znači i komparativnu prednost pred konkurencijom na tržištu.

Cijena

Funkcionalni trening- cijena ovisi o temi seminara i trajanju, 900,00 kn +PDV ili 1000,00 kn +PDV. Za uplatu 5 seminara odobravamo popust od 5%, a za uplatu svih 11 seminara odobravamo popust od 10% na gotovinsku uplatu (Maestro kartice, gotovina, bankovne transakcije).

Prevencija i funkcionalna rehabilitacija- cijena seminara iz Funkcionalne dijagnostike i rehabilitacije ovisi o seminaru i tematici koja je u planu za tu godinu. Raspored seminara objavljujemo krajem tekuće ili početkom naredne godine.

Uplate je moguće izvršitii i obročno u MM centru, ali najkasnije 3 dana prije održavanja je potrebno osobno doći do centra i izvršiti uplatu  (minimalan iznos rate je 500 kn). American i Diners ne primamo.

 

Prijave na seminar i uplata registracije

Za rezervaciju mjesta je potrebno uplatiti kotizaciju najkasnije 3 dana prije datuma održavanja seminara, ukoliko ima slobodnih mjesta. Broj mjesta je ograničen na 18-21 polaznika ovisno o seminaru. Obavezno se javiti u centar prije uplate, za provjeru dostupnosti.

Kontakt: e-pošta: info@motus-melior.hr  ili  tel: +385 (0)1 5802 032.

28

 

 

 

 

 

 

 1.3.

 

 

 

 

 

 

5.

13.

 

 

 

 

 

 

 

18.2.

 

 

 

 

 

 

12.5.