Raspored seminara za 2019. godinu

Edukacijski seminari održavaju se isključivo vikendom, u trajanju od jednog ili dva dana ovisno o temi seminara. Raspored i teme pojedinog seminara navedeni su u nastavku.

MM Akademija funkcionalnog pokreta – seminari i radionice           (2019. godina)

Datumi

Naslov

Predavač(i)

Sati

09. veljača ’19

Funkcionalni trening s otporom 1 – Funkcionalni obrasci u treningu s otporom

Dr. Goran Marković

Mario Perković, mag.cin.

8

02. ožujak ’19

Funkcionalni trening energijskih sustava 1- Intervalni metabolički trening visokog intenziteta

Dr. Goran Marković

 

8

30. ožujak ’19

Funkcionalni trening pokretljivosti 1 – Testiranje pokretljivosti i fleksibilnosti

Dr. Goran Marković

8

13. travanj ’19

Funkcionalni trening s otporom 2 – Pliometrijski trening

Dr. Goran Marković

 

8

04.-05. svibanj ’19 Funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija – rehabilitacija tendinopatija donjih ekstremiteta

Dr. Goran Marković

10

18. svibanj ’19

Funkcionalni trening energijskih sustava 2- Testiranje i treniranje izdržljivosti u sportskim igrama

Dr. Goran Marković

8

15. lipanj ’19

Funkcionalni trening brzine i agilnosti 1 – Trening koordinacije i mehanike sprinta

Dr. Goran Marković

Ivan Zorić, mag.cin

.

 8

14. rujan ’19

Funkcionalni trening posturalne stabilizacije i kinestezije 1 – Trening jakosti i voljne stabilnosti trupa

Dr. Goran Marković

8

05. listopad ’19

 Funkcionalni trening pokretljivosti 2 – Miofascijalno istezanje

Dr. Goran Marković

Mr. sc. Margareta Marković

 

  8

02-03. studeni ’19

Funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija – rehabilitacija tendinopatija donjih ekstremiteta

Dr. Goran Marković

10

16. studeni ’19

Funkcionalni trening posturalne stabilizacije i kinestezije 2 – Trening anticipacijske i reaktivne posturalne stabilizacije

Dr. Goran Marković

8

14. prosinac ’19

Funkcionalni trening s otporom 3 – Balistički trening s otporom

Dr. Goran Marković

8