Hemiartroplastika zgloba kuka

Što je hemiartroplastika?

Hemiartroplastika (parcijalna artroplastika) je vrsta operacije koja se često koristi kod prijeloma kuka. Hemi znači pola, a artroplastika zamjena zgloba umjetnim (parcijalna endoproteza). Kod hemiartroplastike zamjenjuje se samo jedan dio zgloba, odnosno ugrađuje se metalna endoproteza umjesto glave femura.

Kako je građen zglob kuka?

Zglob kuka je zglob između femura (bedrene kosti) i zdjelice. Zglobna čašica kuka ili acetabulum je udubljenje na zdjeličnoj kosti unutar kojeg se nalazi glava femura (okruglasta je oblika, uzglobljuje se u acetabulumu zdjelice). Glava femura je vratom femura spojena s ostatkom kosti (tijelom femura). Vrat femura je dio na kojem je kost najtanja. Kroz vrat femura prolaze krvne žile koje opskrbljuju glavu kosti krvlju. Unutar zgloba nalazi se zglobna hrskavica, obavija unutarnji dio acetabuluma i glavu femura. Zglobna hrskavica je glatko tkivo koje štiti površinu kostiju od oštećenja, te apsorbira opterećenje prilikom pokreta.

Kada se koristi hemiartroplastika?

Ova se operacija koristi kod prijeloma kuka kod kojih je došlo do oštećenja krvnih žila koje opskrbljuju glavu femura krvlju. Takva oštećenja su česta kod prijeloma kuka u području vrata femura. Ako glava femura ostane bez opskrbe krvlju, taj dio kosti počinje odumirati. Takvo odumiranje kosti naziva se avaskularna nekroza (AVN)(avascular- bez krvi, necrosis- smrt). Posljedica AVN je nestabilan zglob kuka, stalna bol i smanjena funkcija zgloba. U većini slučajeva, kod prijeloma vrata femura, ne dolazi do oštećenja acetabuluma niti zglobne hrskavice. U ovakvim se slučajevima zamjenjuje samo oštećena glava femura, ali ne i acetabulum (hemiartroplastika).

Kako izgleda operacija?

Hemiartroplastična endoproteza ugrađuje se umjesto oštećene glave femura. Endoproteza se sastoji od dva dijela, metalne šipke (trup proteze) i metalne kugle (glava proteze). Kod ugradnje endoproteze odstranjuje se cijela glava femura. U bedrenu se kost ugrađuje trup proteze za koji se pričvršćuje metalna ili keramička glava (okrugla oblika).

Što nakon operacije?

Potrebno je pridržavati se mjera opreza nakon operacije. Mjere opreza su smjernice koje daje fizioterapeut, a važno ih se pridržavati kako nakon operacije ne bi došlo do iščašenja operiranog zgloba kuka (savjeti i smjernice o položajima i kretnjama koje je potrebno izbjegavati, odnosno o pravilnom izvođenju određenih pokreta ili pozicija koje stavljaju manje opterećenja na operirani kuk). Nakon operacije je potrebno koristiti pomagalo za kretanja (hodalice, štake,…), te što je moguće ranije pristupiti rehabilitacijskom programu. Važno je što prije poticati pacijente na kretanje kako bi se smanjio rizik od nastanka popratnih zdravstvenih komplikacija. Terapija se ponekad započinje u bazenu. Vježbanjem u vodi zglob kuka se manje opterećuje, lakše je izvesti pokrete i vježbe u vodi. Slijedi individualizirani rehabilitacijski program. U terapiji se koriste kineziterapijske vježbe za povećanje opsega pokreta (istezanja) za mišiće glutealne regije, mišiće zdjelice i natkoljenice, vježbe jakosti te proprioceptivne vježbe. U progresiji se koriste i vježbe ravnoteže i stabilnosti, kao i vježbe koje simuliraju svakodnevne aktivnosti pacijenta (hodanje po stepenicama, po neravnom terenu,…). Glavni cilj rehabilitacijskog programa je povrat snage i opsega pokreta u kuku, sposobnosti hoda, te vršenja svih ostalih aktivnosti bez rizika od ponovne ozljede.

Kako vam Motus Melior može pomoći?

Stručni tim Motus Melior sportskog i rehabilitacijskog centra pristupa konzervativnom rješavanju mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja na holistički način, integrirajući pritom informacije prikupljene specijalističkim pregledom, slikovnom dijagnostikom, funkcionalnim statusom te analizom opterećenja. Temeljem tih informacija,  određuje se individualna terapija koja upotpunjuje ili zamjenjuje standardni pristup rješavanju ovog problema kroz integraciju manualne terapije, kineziterapije, ergonomskih rješenja i edukacije klijenta. Navedeni pristup rezultira bržim i dugoročnijim rješenjem klijentove ozljede i /ili bolnog stanja.