Novi dijagnostički sustav za procjenu rizika nastanka i rehabilitaciju mišićnih ozljeda u sportu

EU strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija Europska unija | Zajedno do fondova EU

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

Novi dijagnostički sustav za procjenu rizika nastanka i rehabilitaciju mišićnih ozljeda u sportu

Podaci o Prijavitelju:

Podaci o projektnim partnerima:

Kratki opis projekta:

Prijavitelj i njegovi projektni partneri se u svakodnevnoj praksi učestalo susreću sa sportašima koji imaju ozljede mišića nogu. Uočljivo je da se značajan broj njih bavi sportovima koji sadrže sprinterske elemente. Podaci o učestalosti sportskih ozljeda, prikupljeni iz stručne literature i drugih međunarodnih izvora, ukazuju da su mišićne ozljede nogu najčešća vrsta ozljeda (40-50%) u brojnim sportovima poput nogometa, ragbija, kriketa, australskog nogometa, rukometa, košarke, sprinterskih disciplina u atletici, …

Usprkos povećanom ulaganju u mjere prevencije, epidemiološki podaci nedvojbeno ukazuju na trend povećanja učestalosti nastanka mišićnih ozljeda u navedenim sportovima, kao i njihovog ponavljanja. Iz toga se može zaključiti da postojeće mjere prevencije rizika nastanka mišićnih ozljeda nogu u sportu nisu učinkovite. Budući da su navedeni sportovi široko rasprostranjeni u svijetu, s pravom se može govoriti o globalnom zdravstvenom problemu, koji ima značajne zdravstvene i ekonomske posljedice.

Prema saznanjima Prijavitelja i projektnih partnera, ne postoji niti jedan prenosivi uređaj za mjerenje maksimalne i eksplozivne jakosti često ozljeđivanih mišića nogu koji ima dokazanu učinkovitost u prevenciji ili rehabilitaciji mišićnih ozljeda u sportu. Isto tako, prema saznanjima Prijavitelja i projektnih partnera, na svijetu ne postoje klinički pouzdani i valjani kriteriji spremnosti sportaša za povratak na sportske terene nakon rehabilitacije mišićne ozljede nogu. Trenutno se koriste radiološke tehnike (UZV i MRI) za koje postoje uvjerljivi znanstveni dokazi da nisu valjano sredstvo procjene takve spremnosti. To je ujedno i jedan od ključnih razloga naglašeno visokog postotka recidiva (ponavljanja) mišićnih ozljeda nogu (čak i iznad 30%).

Uspješnom realizacijom ovog Projekta dobit će se dijagnostički uređaj, kakav trenutno ne postoji na tržištu, a koji će omogućiti preventivno djelovanje na smanjenju broja ozljeda, a isto tako biti pouzdan indikator spremnosti sportaša za povratak na sportski teren nakon provedene rehabilitacije. Time će se napraviti značajan iskorak u oba područja i ostvariti značajne uštede, kako za korisnike uređaja i sportaše o kojima oni brinu, tako i za društvo u cjelini.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Prijavitelj je za opći cilj Projekta postavio razvoj prenosivog dijagnostičkog sustava namijenjenog procjeni rizika nastanka i prevenciji mišićnih ozljeda u sportu, te pospješenju rehabilitacije tih ozljeda temeljem mjerenja jakosti mišića.

Ostvarenje tog cilja omogućit će značajni napredak u dijagnostici i prevenciji sportskih ozljeda mišića nogu, te smanjenje postotka recidiva uzrokovanih pogrešnim tretmanom tih ozljeda. Time će se pozitivno djelovati na ublažavanje globalnog zdravstvenog problema koji za posljedicu ima smanjenu uspješnost sportaša i ekipa te velike troškove liječenja.

Sa svrhom ostvarenja općeg cilja Projekta definirana su četiri specifična cilja:

1. Utvrditi jasnu korelaciju između specifičnih obilježja mišića i pripadajućeg rizika od ozljede te klinički validirati novo-razvijeni dinamometar u svrhu:
(a) predikcije rizika nastanka ozljeda mišića nogu,
(b) prognoze povratka punom treningu i natjecanjima nakon mišićne ozljede nogu.
Ostvarenjem ovog cilja trebala bi se stvoriti znanstvena osnova za preventivno djelovanje na sprječavanju ozljeda mišića nogu te njihovu učinkovitiju rehabilitaciju. Time će se ujedno odrediti i neke smjernice za razvoj Proizvoda, a isto tako dati i snažan oslonac za njegovu buduću komercijalizaciju.

2. Definirati normativne vrijednosti jakosti mišića kojima bi se preveniralo njihovo ozljeđivanje
Trenutno dostupne (pri tome vrlo ograničene) referentne vrijednosti jakosti mišića ne uzimaju u obzir dob, spol i antropometrijske veličine sportaša, te su zbog toga nedovoljno dobre za preventivno djelovanje. Ostvarenjem ovog cilja, dobit će se značajno bolje referentne vrijednosti, primjerenije individualnim potrebama sportaša.

3. Izraditi funkcionalni prototip prijenosnog uređaja za mjerenje jakosti četiri često ozljeđivana mišića nogu i testirati ga u terenskim uvjetima
Funkcionalni prototip treba omogućiti provjeru funkcionalnosti i praktičnosti primjene uređaja kroz provođenje mjerenja na terenu. Ostvarenje ovog cilja bit će podloga za izradu konačnog dizajna uređaja, koji će uključiti eventualno potrebna unaprjeđenja i optimizacije, i na taj način stvoriti pretpostavke za serijsku proizvodnju i komercijalizaciju.

4. Dizajnirati i izgraditi referentnu bazu podataka s anonimiziranim podacima o provedenim mjerenjima
Normativne vrijednosti utvrđene ostvarenjem specifičnog cilja 2. bit će rezultat znanstvenog istraživanja potvrđenog relevantnim, ali relativno malim, statističkim uzorkom. Povećanje statističkog uzorka, doprinijet će većoj preciznosti, relevantnosti i pouzdanosti normativnih vrijednosti. Izgradnjom referentne baze, koja će se, uz izričitu suglasnost korisnika, automatski puniti anonimiziranim podacima o provedenim mjerenjima, stvorit će se još jedna pretpostavka za uspješnu komercijalizaciju Proizvoda, nakon završetka rada na Projektu. Naime prikupljeni i statistički obrađeni podaci o mjerenjima bit će koristan izvor informacija, kako u praktičnoj primjeni, tako i u daljnjim znanstvenim istraživanjima.

Ukupna vrijednost projekta: 3.510.073,79 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 2.351.871,79 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09.2017. – 08.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Pranjić, administrator
tel: 01 580 2031
fax: 01 580 2059
e-mail: info@motus-melior.hr