20.10.2016

Nepravilno držanje-problem današnjice

Nepravilno držanje je danas u „modernom načinu življenja“, koji podrazumijeva pasivno stanje, sve više prisutno, kako kod odraslih tako i kod djece.

Uzroci nepravilnog držanja mogu biti različiti, od patoloških stanja, nepravilnog razvoja, mišićne sposobnosti, psiholoških stanja, svakodnevnih životnih aktivnosti i navika. Takva stanja koja svakodnevno i višesatno narušavaju tjelesne odnose dovode i do nepravilnog držanja koje prije ili kasnije mogu dovesti do mnogobrojnih bolnih stanja i problema s mišićno – koštanim sustavom.

Iz tih razloga važno je razlikovati dobro od lošeg držanja i u svakodnevni rad uvrstiti kvalitetnu procjenu posture kako bi se utvrdila odstupanja te kreirala adekvatna strategija s jasno postavljenim ciljevima.

Termin koji opisuje položaj tijela ili držanje tijela u prostoru je „postura“. Posturu možemo podijeliti na dobru ili lošu. Dobra postura je ono stanje u kojem su mišićne i koštane strukture u ravnoteži i štite ostale strukture tijela od ozljeda i nepravilnog držanja bez obzira u kojoj se poziciji tijelo nalazilo. Kod pravilnog držanja sva se opterećenja ravnomjerno raspodjeljuju duž kralježnice i tijela i pritom umanjuju opterećenja pasivnih struktura. Kod pravilnog držanja sva se opterećenja ravnomjerno raspodjeljuju duž kralježnice i tijela pitom umanjujući opterećenja pasivnih struktura.

slika-1Loša postura ili nepravilno držanje je nepravilan odnos mišićno – koštanih struktura. Prilikom takvog držanja opterećenja koja djeluju na tijelo ne prenose se ravnomjerno duž kralježnice i tijela, dolazi do povećanog opterećenja potporne strukture, nemamo adekvatan mišićni rad te narušavamo ravnotežu tijela.

Tijekom kretanja je naše tijelo izloženo brojnim poremećajima ili perturbacijama koje narušavaju pravilno držanje. U tim situacijama dolazi do izražaja naša posturalna sposobnost, a nju možemo podijeliti na globalnu i lokalnu. Globalna posturalna stabilnost je sposobnost zadržavanja centra mase tijela u odnosu na površinu oslonca. Lokalna posturalna stabilnost je sposobnost izvođenja funkcionalnih motoričkih zadataka zadržavajući zglobne plohe u centriranom položaju.

Nepravilno držanje kod djece

Oko 25% zdrave djece ima značajnih problema s držanjem, posturalnom stabilnošću, te međumišićnom koordinacijom. Posebnu ulogu u nastajanju problema nepravilnog držanja možemo prepisati raznim lošim svakodnevnim životnim navikama, poremećajima statike, patološkim problemima, funkcionalnim i strukturalnim nepravilnostima sustava za kretanje, smetnje sluha, vida, kardiovaskularne probleme, artritis, živčano – mišićne probleme itd.

Kada govorimo o vanjskim činiteljima, trebamo uzeti u obzir višesatno sjedenje u školskim klupama, kod kuće prilikomslika-2 pisanja domaćih zadaća, učenja, veliki broj nastavnih sati, kratkih odmora, neprilagođen nastavni namještaj, težina školske torbe. Sve ovo su neki od vanjskih činitelja koji zamaraju mišićno – koštani sustav te djeca usvajaju nepravilne položaje koji im u tim trenutcima djeluju opuštajuće. Posljedice nepravilnog držanja mogu biti mnogobrojne, važno je napomenuti kako kasnije dolazi do povećanog rizika od nastanka sindroma prenaprezanja (bolovi u vratu, križima, bolna koljena), te smanjenje motoričke i sportske izvedbe.

Moguća rješenja kod odraslih a posebice kod djece leže u pravovremenom otkrivanju odstupanja od pravilnog tjelesnog držanja. Kod djece možemo poseban naglasak staviti na rano prepoznavanje nedostatka u središnjoj koordinaciji unutar prve godine života, te isto tako prepoznavanje nedostatka kod djece u predškolskoj i školskoj dobi.

Rana dijagnoza te kvalitetno postavljena strategija i ciljevi rehabilitacije, kao što možete vidjeti na slici, postavljaju se kao najvažniji elementi uspješnog liječenja, Kod djece vrijedi isto pravilo, uz naglasak na uporan i predan rad svih struktura uključenih u rad s djecom, roditelja i same djece.

Igor Latković mag.physioth.