Plantarni fascitis

Što je plantarni fascitis?

Plantarni fascitis označava bolno stanje koje zahvaća donju stranu stopala. Uobičajeni je uzrok boli u peti, a ponekad se naziva još i petni trn. Akutni plantarni fascitis označava upalu hvatišta plantarne fascije za petu. Obično zahvaća samo jednu nogu.

Što je plantarna fasija?

Plantarna fascija ili aponeuroza je tanko vezivno tkivo koje se proteže donjom stranom stopala. Polazi s pete (petne kost ili kalkaneusa), te se lepezasto širi do prstiju stopala. Sastoji se od tri odvojena dijela: medijalna (unutarnja), središnja i lateralna (vanjska) komponenta. Plantarna fascija ima važnu biomehaničku ulogu prilikom kretanja. Prilikom kretanja priprema stopalo na kontakt s podlogom, a time i apsorpciju sile koja pri tome nastaje, te pomaže i prilikom pripreme stopala za odraz od podloge.

Kako dolazi do razvoja plantarnog fascitisa?

Plantarni fascitis spada u sindrome prenaprezanja. Najčešće se javlja kod trkača na duge pruge. Nastaje zbog dugotrajnih ponavljajućih opterećenja ili stresa na plantarnu fasciju. Opterećenje i sila koja nastaje prilikom stajanja ili kretanja velikim dijelom opterećuje plantarnu fasciju. Učestalo trčanje ili slične aktivnosti povećavaju opterećenje na fasciju. Ta opterećenja uzrokuju nastajanje malenih oštećenja ili mikrotrauma koje se nadovezuju jedna na drugu uzrokujući pojavu boli i oštećenje fascije. Kada se javi takvo mikrooštećenje fascije naše tijelo to oštećenje nastoji ispraviti. Uslijed učestalih mikrotrauma i nedovoljnog vremena za oporavak i obnovu, u pokušaju da se učvrsti hvatište plantarne fascije za petu, često dolazi do razvoja koštane izrasline na peti (petnog trna). Ako se fascitis ne tretira, može doći do ozbiljnijih oštećenja ili puknuća plantarne fascije u blizini njena hvatišta za petnu kost.

Kako prepoznati plantarni fascitis?

Dolazi do pojave boli duž unutarnjeg ruba pete. Bol je izraženija ujutro, te se obično pojačava prilikom oslanjanja na nogu ili kod kretanja. Kada povučemo prste prema sebi plantarna se fascija zateže, kod plantarnog fascitisa ta će kretnja biti izrazito bolna.

Što napraviti?

Plantarni fascitis se tretira neoperativno. Prilikom tretmana iznimno je važan individualni pristup i pronalaženja najadekvatnije terapije i kombinacije terapijskih postupaka za svakog pojedinog pacijenta (lijekovi, ortopedska pomagala i vježbe istezanja). Tretman započinje metodama za otklanjanje boli i upale (led, protuupalni lijekovi, masaža,..). Predlaže se korištenje ortopedskih pomagala i uložaka čija je funkcija rasterećenje i podupiranje pete prilikom kretanja (a time i plantarne fascije). Primjenjuju se kineziterapijske vježbe za istezanje mišića potkoljenice (lista), Ahilove tetive i plantarne fascije. Vrijeme povlačenja simptoma je individualno, kreće se od nekoliko tjedana do 1 godine. Operacija je uvijek zadnja opcija, najčešće se radi kod sportaša kod kojih i nakon godine dana neoperativni tretman nije bio učinkovit.

Kako vam Motus Melior može pomoći?

Stručni tim Motus Melior sportskog i rehabilitacijskog centra pristupa konzervativnom rješavanju mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja na holistički način, integrirajući pritom informacije prikupljene specijalističkim pregledom, slikovnom dijagnostikom, funkcionalnim statusom te analizom opterećenja. Temeljem tih informacija,  određuje se individualna terapija koja upotpunjuje ili zamjenjuje standardni pristup rješavanju ovog problema kroz integraciju manualne terapije, kineziterapije, ergonomskih rješenja i edukacije klijenta. Navedeni pristup rezultira bržim i dugoročnijim rješenjem klijentove ozljede i /ili bolnog stanja.