Dijagnostika

Nutricionistička dijagnostika

Što jesti, kada i koliko? Sportska uspješnost, optimalno zdravlje, izgled, razina fitnesa te oporavak od ozljede u značajnoj mjeri ovise o prehrani. Kako bi optimizirali ovu važnu sastavnicu uspješnosti i zdravlja, naš tim stručnjaka provodi detaljnu nutricionističku evaluaciju.

Nutrition assessment

Detaljna nutricionistička evaluacija uključuje:

  • Antropometriju – analizu građe i sastava tijela
  • Indirektnu kalorimetriju – mjerenje utroška energije (metabolizma) u mirovanju
  • Procjenu razine tjelesne aktivnosti i ukupnog dnevnog utroška energije
  • Laboratorijsku analizu krvi i urina (u suradnji s ovlaštenim laboratorijima)
  • Kvantitativnu i kvalitativnu analizu prehrambenih navika

Dobiveni rezultati omogućuju oblikovanje individualiziranog plana prehrane koji integrira pravilan odabir namirnica, optimalnu količinu obroka, vrijeme njihova unosa te hidraciju.