Sportska priprema

Modeli kondicijskog treninga

Navedeni programi kondicijskog treninga mogu se realizirati u Motus Melior centru (‘In-house’) ili izvan njega (‘Out-of-house’).

‘In-house’ model

‘In-house’ model

Ovaj oblik rada sa sportašima maksimalno iskorištava ekspertizu našeg tima i tehnološku opremljenost Motus Melior centra u svrhu unaprjeđenja sportske izvedbe i smanjenja rizika nastanka ozljeda. Treninzi se provode u Motus Melior centru i (prema potrebi) na sportskom terenu. Unutar njega nudimo dva načina treniranja sportaša:

  • Individualni kondicijski trening – 1:1
  • Individualizirani kondicijski trening u paru – 1:2 (sportaši iz istog kluba ili sporta)

‘Out-of-house’ model

‘Out-of-house’ model

Ovaj modalitet rada sa sportašima u prvi plan stavlja dijagnostiku, savjetovanje i edukaciju sportaša i trenera.

Namijenjen je sportašima koji imaju kondicijske trenere ili, pak, žive i treniraju izvan Zagreba. Naš tim stručnjaka će, temeljem rezultata dijagnostike, propisati optimalan periodizirani program kondicijskog treninga, osigurati sportašu potrebne rekvizite te kroz 3-5 individualnih treninga educirati ga za samostalan rad. Program uključuje detaljan prikaz vježbi te sve relevantne parametre opterećenja i progresije.

Za sportske ekipe, ovaj modalitet suradnje podrazumijeva provedbu funkcionalne i sportsko-medicinske dijagnostike, oblikovanje integralnog programa treninga, prehrane i oporavka te (A) njegovo provođenje u sportskom klubu ili (B) edukaciju trenerskog tima koji će samostalno implementirati oblikovani program treninga, prehrane i oporavka.