Motus Melior
Izbornik

O nama

Naš pristup

Integracijom znanstvenih i iskustvenih dokaza te sinergijskim djelovanjem interdisciplinarnog tima stručnjaka pomažemo Vam da se uspješno oporavite od ozljede ili bolnog sindroma te da unaprijedite vlastito zdravlje, formu i uspješnost u sportu i svakodnevnom životu.

Optimizacija zdravlja, forme i performansi

Ljudsko tijelo i um predstavljaju vrlo složen i prilagodljiv sustav. Da bi uspješno transformirali zdravlje, formu i performanse pojedinca, neophodno je uzeti u obzir složenost interakcije pojedinca s okolinom (epigenetika) te složenu međuzavisnost čovjekova tjelesnog, emocionalog, energijskog i mentalnog stanja.

Jedinstvenost našeg pristupa optimizaciji zdravlja, forme i performansi sportaša i nesportaša temelji se na uspostavljanju ravnoteže između tjelesne, emocionalne, energijske i mentalne sastavnice čovjekova tijela i uma. Na početku je nužno utvrditi koja od spomenutih sastavnica čovjekova tijela i uma najviše odstupa od ravnoteže i time ograničava biološku vitalnost i prilagodljivost okolini (stresu) svakog pojedinca. Temeljem tih spoznaja, prikupljenih opsežnom dijagnostikom, moguće je preciznije oblikovati intervenciju koja će, uz minimum utroška vremena, energije i ostalih resursa, postići željenu transformaciju:

 • dovesti u ravnotežu tjelesnu, emocionalnu, energijsku i mentalnu sastavnicu pojedinca
 • unaprijediti cjelokupno zdravlje, smanjiti rizik ozlijeđivanja i poboljevanja te usporiti starenje pojedinca
 • pospješiti biološku vitalnost, izgled, formu i performanse u sportu i životu svakog klijenta
 • omogućiti tijelu da se optimalno prilagođava okolini i uspješno oporavlja od svakodnevnog tjelesnog, mentalnog i emocionalnog stresa.

Tretman ozljeda i bolnih stanja

Sportske i traumatske ozljede, degenerativna oštećenja ili nespecifični bolni sindromi sustava za kretanje prate nas kroz život i mogu nam znatno ograničiti funkcije i kvalitetu života. 

Jedinstvenost našeg pristupa tretiranju ozljeda i bolnih stanja temelji se na kombinaciji dva pristupa - procesnog i bio-psiho-socijalnog. U okviru procesnog pristupa postoje tri "procesa" kroz koje se pacijent može oporaviti:

 • Obnova (reparacija)
 • Adaptacija
 • Ublažavanje simptoma

U tom procesnom pristupu, ključnu ulogu ima određivanje koji od navedenih procesa doprinose oporavku pojedinog pacijenta te odabir odgovarajućih postupaka kojima pospješujemo te procese. 

Obnova ili reparacija tkiva u znatnoj mjeri doprinosi oporavku pacijenta nakon akutnih sportskih i traumatskih ozljeda. Postupci kojima potičemo optimalno cijeljenje tkiva uključuju fizikalnu terapiju (krioterapija, ultrazvuk, laser…), rasterećenje u akutnoj fazi oporavka te progresivno opterećenje tkiva u kasnijim fazama oporavka (kineziterapija, trening). 

Adaptacija u znatnoj mjeri doprinosi oporavku pacijenta nakon duže imobilizacije i neaktivnosti. Primarni postupak kojim potičemo adaptaciju jest ciljano vježbanje i progresivno opterećenje sustava za kretanje (kineziterapija, trening). Pritom se događaju adaptacijske promjene na brojnim organskim sustavima i tkivima: miofascijalna, koštana, živčana, metabolička, srčano-dišna i endokrina adaptacija.

Ublažavanje simptoma i boli u znatnoj mjeri doprinosi oporavku pacijenta kod akutnih i kroničnih nespecifičnih bolnih sindroma, gdje nema znakova ozljede ili degeneracije tkiva (npr. nespecifična križobolja). Primarni postupci kojima ublažavamo simptome uključuju osteopatiju, akupunkturu, neke fizikalne procedure (udarni val) te primjereno opterećenje (kineziterapija).

Uz navedeni procesni pristup, u tretiranju ozljeda i bolnih stanja uzimamo u obzir i psiho-socijalne i emocionalne čimbenike, životni stil, uvjerenja te ponašanje pacijenta, jer je dobro poznato da oni mogu značajno utjecati na percepciju boli i uspješnost oporavka. 

Spajajući ta dva pristupa – procesni i bio-psiho-socijalni – naš tim osteopata, fizioterapeuta i kineziterapeuta, u suradnji s vodećim hrvatskim liječnicima, specijalizirao se za prevenciju, konzervativno i poslijeoperativno liječenje ozljeda i bolnih stanja sustava za kretanje. Također, s visokom razinom uspješnosti pomažemo osobama koje pate od nespecifičnih tegoba - glavobolja, vrtoglavica, trnjenja u udovima, visceralnih poteškoća i sl.

Neke od najvažnijih tehnika, metoda i postupaka koje koristimo u svrhu pospješenja obnove, adaptacije i ublažavanja simptoma kod pacijenata jesu:

Osteopatija

Osteopatija je holistički pristup brizi o zdravlju čovjeka koji se temelji na promatranju ljudskog bića kao dinamične, funkcionalne cjeline u kojoj su svi elementi međuzavisni i posjeduju vlastite mehanizme samoregulacije i samocijeljenja. Temelji se na preciznoj observaciji, palpaciji i primjeni manualnih manipulativnih tehnika na organima i tkivima, uključujući kožu, fascije, mišiće, tetive, ligamente, zglobove, visceralne organe i kosti. Cilj je osigurati normalnu mobilnost zglobova, mekih tkiva i organa, normalan protok krvi, limfe i živčanih impulsa kroz tijelo te tako potaknuti spomenute mehanizme samoregulacije i samocijeljenja.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija dio je fizikalne medicine koji se bavi primjenom različitih oblika fizičke energije u svrhu liječenja i medicinske rehabilitacije. Najčešće korišteni fizikalni agensi u fizikalnoj terapiji jesu:

  • Krioterapija i termoterapija
  • Elektroterapija
  • Ultrazvučna terapija (sonoterapija)
  • Magnetoterapija
  • Terapija laserom
  • Terapija udarnim valom

Akupunktura i terapija suhim iglama (dry-needling)

Akupunktura je starokineska metoda liječenja kojom se uz pomoć tankih igala stimuliraju određene točke ili područja kože na tijelu. Tradicionalna kineska medicina objašnjava djelovanje akupunkture uravnoteženjem protoka životne energije (Qi) kroz tijelo, dok se na zapadu smatra kako je djelovanje akupunkture primarno vezano uz stimulaciju specifičnih osjetilnih receptora u živčanim, mišićnim i vezivnim tkiva. Suhe igle (dry-needling) vrsta je akupunkturne tehnike kojoj je cilj smanjenje miofascijalne boli i napetosti upotrebom jednokratnih tankih akupunkturnih igala. Razlikuje se od tradicionalne akupunkture po tome što se akupunkturne igle ne postavljaju u određene meridijane tijela, već u bolna ili degenerirana miofascijalna područja. Obje tehnike mogu biti učinkovite u smanjenju tjelesne boli i napetosti.

Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja jednu od najvažnijih metoda medicinske rehabilitacije koja koristi ciljano tjelesno vježbanje u svrhu poboljšanja ili očuvanja funkcija sustava za kretanje. Ovamo se ubrajaju vježbe disanja, različite vrste istezanja, vježbe koordinacije, ravnoteže i stabilnosti te vježbe jakosti, snage i izdržljivosti. To je jedina metoda liječenja koja može izazvati značajne strukturne i funkcije adaptacijske promjene u organizmu pacijenta.

Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS)

DNS je manualni i kineziterapijski pristup optimiranju funkcija sustava za kretanje na temelju znanstvenih principa razvojne kineziologije. Ključna pretpostavka pristupa DNS jest da položaj zglobova i kralježnice zavisi od stabilizacijske funkcije mišića i koordinacije rada lokalnih i globalnih mišićnih grupa, čime se osigurava neutralan (centrirani) položaj zglobova u kinetičkom lancu. Važnu ulogu u pristupu DNS ima aktivacija dubokog stabilizacijskoga sustava kralježnice i regulacija intraabdominalnoga tlaka s ciljem optimiranja efikasnosti kretanja i smanjenja preopterećenja zglobova i kralježnice.

Trening s ograničenim protokom krvi

Trening s ograničenim protokom krvi trenažna je metoda u kojoj se djelomično ograničava protok arterijske krvi pomoću specijalizirane pneumatske manžete, opremljene Dopplerovim ultrazvukom. Tom je metodom moguće povećati mišićnu jakost i hipertrofiju mišića vježbajući niskim intenzitetom opterećenja (25-40% od 1RM), što omogućava učinkovit razvoj mišićne jakosti i hipertrofije u ranoj fazi rehabilitacije.

Izokinetička dijagnostika i treniranje

Izokinetička tehnologija omogućava dijagnostiku i trening jakosti u uvjetima konstantne brzine pokreta, nezavisno od primijenjene mišićne sile. Glavne prednosti izokinetičkih dinamometara u dijagnostici i treningu jesu: (1) sigurnost (ne opterećuju tijelo pacijenta), (2) otpor koji se prilagođava sposobnosti pacijenta, (3) optimalno opterećivanje trenirane muskulature kroz cijelu amplitudu pokreta, (4) mogućnost odabira vrste kontrakcije, brzine i amplitude pokreta pri testiranju i treniranju, (5) mogućnost detaljne analize mišićne funkcije kroz cijelu amplitudu pokreta, (6) mogućnost usporedbe funkcioniranja mišića agonista i antagonista, kao i agonista lijeve i desne strane tijela.

Pneumatski trening s otporom

Pneumatski otpor predstavlja posebnu vrstu viskoznog otpora koji smanjuje stres na zglobove i meka tkiva na početku pokreta te pri brzom izvođenju pokreta. Stoga je posebno pogodan u rehabilitaciji akutnih ozljeda sustava za kretanje i degenerativnih oštećenja zglobova jer ubrzava funkcionalni oporavak i smanjuje rizik od neželjenih komplikacija ponovnog ozljeđivanja.

Izoinercijski trening s otporom (ekscentrično preopterećenje)

Ova vrsta treninga omogućava preopterećenje mišića u izduženom stanju u ekscentričnom režimu rada, što dovodi do brzog porasta jakosti i živčano-mišićnih adaptacija koje smanjuju rizik od nastanka mišićnih ozljeda. Stoga je ova vrsta treninga s otporom posebno pogodna za prevenciju i kasnu rehabilitaciju mišićnih ozljeda u sportu.

Aplikacija kineziotraka

Metoda lijepljenja kineziotraka (kinesio taping) posebna je tehnika postavljanja elastičnih traka u terapijske svrhe. Koristi se u liječenju mišićnih i ligamentarnih oštećenja te otklanjanju bolova i edema. Kineziotrake stimuliraju površinske receptore na koži, potpomaže mišićnu kontrakciju ili relaksaciju, povećavaju cirkulaciju limfe i krvi te pomažu u stabilizaciji zglobova. 

Zadnje dvije godine vrlo uspješno surađujem s profesorom Markovićem na regeneraciji, kondiciji i oporavku od ozljeda i bolova.

Bruno Petković - GNK Dinamo i Hrvatska nogometna reprezentacija

Rad s profesorom Goranom Markovićem bio je izuzetan – brz, kvalitetan i efikasan. Možemo biti ponosni što takvog stručnjaka imamo pored sebe.

Sandra Perković, bacačica diska, dvostruka osvajačica zlatne medalje na OI

Znanje i vještina profesora Markovića uvelike mi je pomogla tijekom karijere da se nakon ozljede ili bolnog stanja što prije i u što boljem tjelesnom stanju vratim na teren.

Arijan Ademi - GNK Dinamo i Makedonska nogometna reprezentacija

Motus Melior mi je višestruko pomogao u karijeri, kako u rehabilitaciji ozljeda iz kojih sam se vraćao još jači, tako i na kondicijskom planu te prehrani i regeneraciji.

Luka Šebetić, rukometaš (Tremblay en France)

Zahvaljujući Motus Melior timu, ozljeda leđa koja mi je ugrozila karijeru je iza mene, a istovremeno sam i unaprijedio funkcije kukova i trupa.

Damir Martin - veslač, dvostruki osvajač srebrne medalje na OI

Ozljede su, nažalost, sastavni dio profesionalnog sporta. Zato je važno uz sebe imati stručan tim poput ovoga profesora Markovića. Ugodna i lijepa atmosfera Motus Meliora, uz profesionalno i stručno osoblje, dobitna su kombinacija za brz oporavak.

Ivan Buljubašić - Olympiacos CFP i Hrvatska vaterpolska reprezentacija

S centrom Motus Melior i profesorom Markovićem surađujem 3 godine. Iznimno sam zadovoljan s dosadašnjom suradnjom jer su mi puno pomogli u oporavku od ozljeda i poboljšanju tjelesne spremnosti. Veselim se nastavku ove suradnje u budućnosti.

Filip Benković - Lester City F.C. i U21 Hrvatska nogometna reprezentacija

Na preporuku menadžera, prije dvije godine sam započeo surađivati s profesorom Markovićem i centrom Motus Melior na području prevencije i liječenja ozljeda te kondicijske pripreme. Dosadašnjim dijelom suradnje sam iznimno zadovoljan. Svaka preporuka.

Matej Mitrović - Club Brugge KV i Hrvatska nogometna reprezentacija

Profesor Marković je osoba od mojeg osobnog povjerenja. Više od 6 godina traje suradnja s profesorom i Motus Melior timom, i svake godine dobiva nove dimenzije. To je u značajnoj mjeri doprinijelo mojem profesionalnom sportskom razvoju.

Filip Krovinović - West Bromwich Albion F.C.

S profesorom Markovićem i Motus Melior timom surađujem već 5 godina i uz njihovu pomoć sam danas tu gdje jesam.

Lovro Majer - GNK Dinamo i U21 Hrvatska nogometna reprezentacija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Motus Melior d.o.o.

Europska unija | Zajedno do fondova EU
Operativni program konkurentnosti i kohezija
Eusopski strukturni i investicijski fondovi
ESIF financijski instrumenti
www.nivas.hr