Motus Melior
Izbornik

Privatnost

Uvjeti kupnje

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima te ostalim propisima kojima se reguliraju prava i obveze glede sklapanja ugovora na daljinu, a koji su primjenjivi na području EU i/ili Republike Hrvatske ovi uvjeti kupnje služe tome da prije sklapanja ugovora na daljinu MM na jasan i razumljiv način obavijest korisnika o nizu okolnosti važnih za zaključenje, izvršenje i raskid tog ugovora te čine sastavni dio Općih uvjeta.

U slučaju sklapanja ugovora s korisnikom koji je trgovac ne primjenjuju se odredbe o zaštiti potrošača, a osobito odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Ugovorne strane u tom slučaju suglasno isključuju obveze MM-a iz članka 12. stavaka 1. i 2. Zakona o elektroničkoj trgovini.

 Usluge

MM omogućava kupnju sljedećih usluga putem svoje internetske trgovine:

  • Sudjelovanje na seminarima – usluga omogućavanja sudjelovanja na seminarima, radionicama, stručnim skupovima i sličnim događanjima u organizaciji MM u skladu s glavnim obilježjima pojedine usluge na mrežnim stranicama

Tvrtka, sjedište, adresa i kontaktni podaci

Sva Vaša pitanja vezana uz naše proizvode i bilo kakva dodatna pitanja uputite na sljedeće kontakte:

MOTUS MELIOR d.o.o. za unapređenje kvalitete života

Hektorovićeva 2

10000 Zagreb

Hrvatska

E-mail: info@motus-melior.hr

Telefon: +385 (0)1 5802 031 (Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Fax: +385 (0)1 5802 059

Žiro račun: 23600001102088949

IBAN: HR92 23600001102088949

OIB: 41345472577

Cijena

Cijene usluga su jasno istaknute na mrežnoj stranici kod pojedine opisane usluge te su izražene su u kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu usluge, a što je posebno iskazano prilikom svake pojedine kupnje. Prije potvrde narudžbe korisnik je na jasan način informiran o ukupnoj konačnoj cijeni koju plaća za naručenu uslugu.

U slučaju postojanja opcije plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Prijevoz i dostava

S obzirom na narav proizvoda ne postoje troškovi prijevoza i dostave zbog čega se isti posebno ne iskazuju

Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

S obzirom na narav proizvoda ne postoje troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije zbog čega se isti posebno ne iskazuju.

Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke, vrijeme isporuke i sklapanje ugovora

Plaćanje možete obaviti na sljedeće načine:

  • E-bankingom ili općom uplatnicom – u kojem slučaju ćete na svoju e-mail adresu dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti iznos narudžbe i poziv na broj. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internetskoga bankarstva ili putem opće uplatnice – u banci, pošti, Fini ili sl. Rok plaćanja je 3 dana, nakon čega predmetna ponuda više ne vrijedi.
  • Kreditnom karticom (MasterCard, Premium Visa)  ili debitnom karticom (Maestro, Visa) – u kojem slučaju ćete primiti email poruku s poveznicom za plaćanje unutar dva dana od narudžbe. Dobivena poveznica za plaćanje će vas odvesti na obrazac od CorvusPay-a, gdje se Vaša narudžba može sigurno provesti. Rok plaćanja je 3 dana, nakon čega predmetna ponuda više ne vrijedi. 

Jednokratno plaćanje je moguće kod svih gore navedenih načina plaćanja dok plaćanje u obrocima nije moguće.

Uplate možete opozvat pozivom na broj telefona ili elektroničkom poštom na e-mail adresu  navedene u našim kontaktnim podacima (točka III. Kontakt)

Bez obzira na to jeste li opozvali uplatu pozivom na broj telefona ili zahtjevom na e-mail adresu, molimo Vas da opoziv uplate zatražite u roku 12 sati nakon narudžbe. Nakon tog roka, nažalost, ne možemo opozvati uplate i stornirati narudžbu. Za uredno opozvane uplate i stornirane narudžbe kreditnom karticom, kreditna se kartica neće teretiti.

Smatrat će se da je kupnja pojedine usluge izvršena odnosno da je ugovor sklopljen nakon što je ukupni iznos cijene te usluge zaprimljen na bankovnom računu MM-a te nakon što MM potvrdi korisniku usluge pravilno popunjenu narudžbu usluge putem e-maila. Narudžba mora sadržavati sve potrebe informacije iz predviđenog obrasca. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je korisnik osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Korisnik odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom narudžbe.

U roku od dva radna dana od prihvata narudžbe, MM će pripremit račun s istaknutom cijenom usluge i sadržajem propisanim u skladu sa zakonom te će ga poslati na e-mail adresu korisnika usluge.

Termin izvršenja usluge bit će predviđen za svaku pojedinu uslugu na mrežnim stranicama MM-a. MM pridržava pravo promjene termina pojedinih usluga o čemu će pravodobno obavijestiti korisnika usluga te mu ponuditi mogućnost raskida ugovora ako takav promijenjeni termin ne odgovara korisniku usluge.

Izjava o sigurnosti on-line plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Trajanje ugovora

Ugovor sklopljen na način opisan u ovim uvjetima kupnje je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda i/ili usluga na daljinu. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio tog ugovora.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor sklopljen na daljinu možete jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Budući da se u ovom slučaju može raditi samo o sklapanju ugovora o uslugama i/ili sklapanju ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Ako želite raskinuti ugovor morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom putem e-mail adrese ili poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, e-mailom.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ugovor ne možete raskinuti na ovaj način ako ga je MM ispunio, odnosno pružio Vam ugovorenu uslugu te nakon proteka ugovorenog termina za pružanje pojedine usluge.

U slučaju raskida ugovora kojim se pružaju usluge sudjelovanja na seminarima, radionica i/ili stručnim skupovima jedan ili dva dana prije ugovorenog termina za njihovo pružanje nije moguć povrat uplaćenih sredstava.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite na dnu stranice u PDF obrascu.

Odgovornost za materijalne nedostatke i reklamacija

MM je odgovoran za eventualne nedostatke u vezi s uslugama koje pruža u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača MM omogućuje kupcima podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama za koji će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak (u odnosu na proces kupnje i sl.). Također omogućuje svim korisnicima podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na kontakte navedene u Općim uvjetima (točka III. Kontakt). MM će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Radi zaprimanja odgovora korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 9. siječnja 2016., propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS) nalazi se na slijedećoj poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Jezik ugovora

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Izjava o konverziji

Za slučaj cijena u drugim valutama za korisnike izvan Hrvatske - Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama.

Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema trenutno važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

In cases of prices in other currencies for users outside Croatia - All payments will be effected in Croatian currency.

The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank.

When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Izmjene Općih uvjeta

MM može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na mrežnoj stranici www.motus-melior.hr. Izmijene Općih primjenjuju se od dana objave. Opći uvjeti su posljednji put ažurirani i objavljeni 18.03.2020.

Zadnje dvije godine vrlo uspješno surađujem s profesorom Markovićem na regeneraciji, kondiciji i oporavku od ozljeda i bolova.

Bruno Petković - GNK Dinamo i Hrvatska nogometna reprezentacija

Rad s profesorom Goranom Markovićem bio je izuzetan – brz, kvalitetan i efikasan. Možemo biti ponosni što takvog stručnjaka imamo pored sebe.

Sandra Perković, bacačica diska, dvostruka osvajačica zlatne medalje na OI

Znanje i vještina profesora Markovića uvelike mi je pomogla tijekom karijere da se nakon ozljede ili bolnog stanja što prije i u što boljem tjelesnom stanju vratim na teren.

Arijan Ademi - GNK Dinamo i Makedonska nogometna reprezentacija

Motus Melior mi je višestruko pomogao u karijeri, kako u rehabilitaciji ozljeda iz kojih sam se vraćao još jači, tako i na kondicijskom planu te prehrani i regeneraciji.

Luka Šebetić, rukometaš (Tremblay en France)

Zahvaljujući Motus Melior timu, ozljeda leđa koja mi je ugrozila karijeru je iza mene, a istovremeno sam i unaprijedio funkcije kukova i trupa.

Damir Martin - veslač, dvostruki osvajač srebrne medalje na OI

Ozljede su, nažalost, sastavni dio profesionalnog sporta. Zato je važno uz sebe imati stručan tim poput ovoga profesora Markovića. Ugodna i lijepa atmosfera Motus Meliora, uz profesionalno i stručno osoblje, dobitna su kombinacija za brz oporavak.

Ivan Buljubašić - Olympiacos CFP i Hrvatska vaterpolska reprezentacija

S centrom Motus Melior i profesorom Markovićem surađujem 3 godine. Iznimno sam zadovoljan s dosadašnjom suradnjom jer su mi puno pomogli u oporavku od ozljeda i poboljšanju tjelesne spremnosti. Veselim se nastavku ove suradnje u budućnosti.

Filip Benković - Lester City F.C. i U21 Hrvatska nogometna reprezentacija

Na preporuku menadžera, prije dvije godine sam započeo surađivati s profesorom Markovićem i centrom Motus Melior na području prevencije i liječenja ozljeda te kondicijske pripreme. Dosadašnjim dijelom suradnje sam iznimno zadovoljan. Svaka preporuka.

Matej Mitrović - Club Brugge KV i Hrvatska nogometna reprezentacija

Profesor Marković je osoba od mojeg osobnog povjerenja. Više od 6 godina traje suradnja s profesorom i Motus Melior timom, i svake godine dobiva nove dimenzije. To je u značajnoj mjeri doprinijelo mojem profesionalnom sportskom razvoju.

Filip Krovinović - West Bromwich Albion F.C.

S profesorom Markovićem i Motus Melior timom surađujem već 5 godina i uz njihovu pomoć sam danas tu gdje jesam.

Lovro Majer - GNK Dinamo i U21 Hrvatska nogometna reprezentacija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Motus Melior d.o.o.

Europska unija | Zajedno do fondova EU
Operativni program konkurentnosti i kohezija
Eusopski strukturni i investicijski fondovi
ESIF financijski instrumenti
www.nivas.hr